Ing. Pavel Charousek

Organizační struktura

Odbor přípravy a realizace investic
Oddělení přípravy investic

Funkce

referent

Kontaktní informace

Telefon: 257000486
E-mail: pavel.charousek@praha5.cz

Kancelář

439

Nám. 14. října č. 4

150 22
Praha 5