Bc. Miriam Veselá

Organizační struktura

Odbor matrik a státního občanství
Oddělení ověřování a Czech POINT

Funkce

referentka

Kontaktní informace

Telefon:
E-mail: miriam.vesela@praha5.cz

Kancelář

Barrandov

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5