Lenka Ulrychová

Organizační struktura

Odbor Kancelář městské části
Oddělení organizační a sekretariáty

Funkce

referentka

Kontaktní informace

Telefon: 257000974
E-mail: lenka.ulrychova@praha5.cz

Kancelář

613

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5