Bc. Kira Harvánková

Organizační struktura

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Odd. sociálních kurátorů, poradce pro cizince a národnostní menšiny

Funkce

vedoucí oddělení, sociální kurátor pro dospělé

Kontaktní informace

Telefon: 257000469
E-mail: kira.harvankova@praha5.cz

Kancelář

222

Nám. 14. října č. 4

150 22
Praha 5