JUDr. Kateřina Černá

Organizační struktura

Odbory a oddělení
Odbor Kancelář tajemníka

Funkce

tajemnice ÚMČ

Kontaktní informace

Telefon: 257 000 908
E-mail: katerina.cerna@praha5.cz

Kancelář

309

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5