Kateřina Caletková

Organizační struktura

Odbor ekonomický
Sekretariát OEK

Funkce

finanční referentka

Kontaktní informace

Telefon:
E-mail: katerina.caletkova@praha5.cz

Kancelář

144

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5