Mgr. Karolína Ciml Preislerová

Organizační struktura

Odbor Kancelář starosty
Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků

Funkce

vedoucí oddělení

Kontaktní informace

Telefon: 257000525
E-mail: karolina.preislerova@praha5.cz

Kancelář

224

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5