Ing. Jiřina Vorlová

Organizační struktura

Odbory a oddělení
Odbor Kancelář starosty

Funkce

vedoucí Odboru Kancelář starosty, členka Komise pro místní Agendu 21 a udržitelný rozvoj

Kontaktní informace

Telefon: 257000591
E-mail: jirina.vorlova@praha5.cz

Kancelář

431

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5