Jana Žáčková

Organizační struktura

Odbor Kancelář městské části
Oddělení organizační a sekretariáty

Funkce

asistentka místostarosty JUDr. Tomáše Homoly a předsedkyně VUR ing. arch. Zuzany Hamanové

Kontaktní informace

Telefon: 257000510
E-mail: jana.zackova@praha5.cz

Kancelář

410

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5