Ing. Jana Mokrošová

Organizační struktura

Odbor Kancelář starosty
Pracoviště participace a občanské společnosti

Funkce

referentka

Kontaktní informace

Telefon: 257000979
E-mail: jana.mokrosova@praha5.cz

Kancelář

223

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5