Ing. Jana Mokrošová

Organizační struktura

Odbor Kancelář starosty
Pracoviště participace, občanské společnosti a udržitelného rozvoje

Funkce

referentka

Kontaktní informace

Telefon: 257000979
E-mail: jana.mokrosova@praha5.cz

Kancelář

433

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5