Helena Pospíchalová

Organizační struktura

Odbor Kancelář starosty
Oddělení sekretariátu a protokolu

Funkce

asistentka starostky Mgr. Renáty Zajíčkové

Kontaktní informace

Telefon: 257000518
E-mail: helena.pospichalova@praha5.cz

Kancelář

424

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5