Gabriela Janyševa

Organizační struktura

Odbor Kancelář starosty
Oddělení sekretariátu

Funkce

referentka

Kontaktní informace

Telefon:
E-mail: gabriela.janyseva@praha5.cz

Kancelář

424

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5