Ing. Eva Perutková

Organizační struktura

Odbor legislativní a právní
Oddělení zadávání veřejných zakázek

Funkce

referentka

Kontaktní informace

Telefon: 257000574
E-mail: eva.perutkova@praha5.cz

Kancelář

226

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5