Bc. Eliška Březinová, DiS.

Organizační struktura

Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Funkce

kurátorka pro děti a mládež

Kontaktní informace

Telefon: 257000466
E-mail: eliska.brezinova@praha5.cz

Kancelář

128

Nám. 14. října č. 4

150 22
Praha 5