Bc. Denis Kubajura

Organizační struktura

Odbor vnějších vztahů a komunikace
Oddělení PR a tiskové

Funkce

referent, tajemník Redakční rady

Kontaktní informace

Telefon: 257000515
E-mail: denis.kubajura@praha5.cz

Kancelář

422

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5