Ing. David Poduška

Organizační struktura

Odbor Stavební úřad
Oddělení povolování staveb II.

Funkce

referent

Kontaktní informace

Telefon: 257000114
E-mail: david.poduska@praha5.cz

Kancelář

613

Nám. 14. října č. 4

150 22
Praha 5