David Klimeš

Organizační struktura

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Funkce

osobní doklady a evidence obyvatel

Kontaktní informace

Telefon:
E-mail: david.klimes@praha5.cz

Kancelář

042

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5