Mgr. Daniela Sklenářová

Organizační struktura

Odbor Kancelář starosty
Oddělení sportu,kultury a památkové péče

Funkce

vedoucí oddělení, tajemnice Komise sportu

Kontaktní informace

Telefon: 257000843
E-mail: daniela.sklenarova@praha5.cz

Kancelář

206

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5