Ing. Božena Trčková, DiS.

Organizační struktura

Odbor Kancelář tajemníka
Oddělení právní a vymáhání pohledávek

Funkce

referent (pohledávky)

Kontaktní informace

Telefon: 257000906
E-mail: bozena.trckova@praha5.cz

Kancelář

221

Štefánikova 13 a 15

150 22
Praha 5