Záměry a koncepce rozvoje MČ Praha 5

Pořízené architektonické, urbanistické či objemové studie, které slouží pro prověření uvažovaných záměrů MČ Praha 5 nebo i jako podklad pro podání podnětů na změny územního plánu apod.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě