Záměr využití nemovitostí, který je podmínkou pro převod majetku z BP v likvidaci Praha 5 na MČ Prahu 5. Převod nemovitostí bude uskutečněn po souhlasu MF ČR

19/09/2002

16.

Předkladatel: M. Jančík , zástupce starosty

Záměr využití nemovitostí, který je podmínkou pro převod majetku z BP
v likvidaci Praha 5 na MČ Prahu 5. Převod nemovitostí bude uskutečněn
po souhlasu MF ČR

Zpracovaný a schválený záměr bude předložen BP v lik. P5, který
požadavky MČ Prahy 5 předloží ke schválení na MF ČR. Po udělení
souhlasu bude proveden převod v KN

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e
záměr využití níže uvedených nemovitostí, který BP v lik.P5
předloží MF ČR pro uskutečnění převodu do majetku MČ Prahy 5:

– pozemky č.parc. 1144/10 – podíl 1/15, 1144/11 – podíl 1/15,
1144/12 – podíl 1/15, 1144/2 – podíl 32/60 vše v k. ú. Košíře,
které jsou nedílnou součástí občanské vybavenosti k objektům ve
vlastnictví MČ Praha 5, čp. 947,948,949,950,951 v k. ú. Košíře.

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty


předložit záměr využití nemovitostí BP v likv. Praha 5 pro podání
žádosti o souhlas MF ČR

Termín: 17/10/2002

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Záměr využití nemovitostí, který je podmínkou pro převod majetku z BP v likvidaci Praha 5 na MČ Prahu 5. Převod nemovitostí bude uskutečněn po souhlasu MF ČR.

20/06/2002

58.

Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty

Záměr využití nemovitostí, který je podmínkou pro převod majetku z BP
v likvidaci Praha 5 na MČ Prahu 5. Převod nemovitostí bude uskutečněn
po souhlasu MF ČR.

Zpracovaný a schválený záměr bude předložen BP v lik. P5, který
požadavky MČ Prahy 5 předloží ke schválení na MF ČR . Po udělení
souhlasu bude proveden převod v KN.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

záměr využití níže uvedených nemovitostí , který BP v lik. P5
předloží MF ČR pro uskutečnění převodu do majetku MČ Prahy 5:

– pozemky č.parc.917,918/7 a 921, vše v k.ú. Smíchov, budou využity
rozšíření parkových úprav k MŠ Kroupova

– pozemek č.parc. 2319, k.ú. Smíchov, bude využíván jako nedílná
budoucí součást parku Mrázovka

– objekt kotelny stojící na č.parc. 298/28, k.ú. Motol, je nedílnou
součástí objektů čp. 222,223,224 které jsou určeny k privatizaci a
tento objekt bude součástí privatizace bytových domů.

II. u k l á d á

M. Jančíkovi,zást. starosty


předložit záměr využití nemovitostí BP v likv. Praha 5 pro podání
žádosti o souhlas MF ČR

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě