Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných a  souvisejících pozemků ze seznamu projednaného pod č. usn. Z 15/9/2001 na 15. zasedání ZMČ Praha 5, konaném dne 22.2.2001, -č.p. 890, nám. J. Machka 9, k.ú. Košíře

21/02/2002

20.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných
a souvisejících pozemků ze seznamu projednaného pod č. usn.
Z 15/9/2001 na 15. zasedání ZMČ Praha 5, konaném dne 22.2.2001,
-č.p. 890, nám. J. Machka 9, k.ú. Košíře

Záměr prodeje bytového domu podle “Zásad prodeje bytových domů
se čtyřmi a více byty..”

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. záměr prodeje bytového domu č.p. 890, nám.J.Machka 9, k.ú.
Košíře, bez zastav. pozemku právnické osobě složené
z oprávněných nájemců bytů podle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5

2. cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.574.559,–Kč

udělení 30% slevy, bez splátek
kupní cena: 1.102.191,–

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – záměr prodeje bytového domu č.p. 890, nám. J. Machka
9, k.ú. Košíře, bez pozemku včetně stanovení slevy a způsobu
úhrady kupní ceny

Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě