Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných a  souvisejících pozemků parc.č. 4640 a parc.č. 4641 ze seznamu projednaného pod č.  Z 15/9/2001 na  15. zasedání ZMČ Praha konaném dne 22.2.2001 -č.p. 2130, Ke Klimentce 29, k.ú. Smíchov

24/01/2002

19.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Záměr prodeje bytového domu se 4 a více byty včetně zastavěných
a souvisejících pozemků parc.č. 4640 a parc.č. 4641 ze seznamu
projednaného pod č.  Z 15/9/2001 na  15. zasedání ZMČ Praha
konaném dne 22.2.2001 -č.p. 2130, Ke Klimentce 29, k.ú. Smíchov

Záměr prodeje bytového domu podle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty…” – Ke Klimentce 29, č.o. 2130, včetně pozemků
parc. č. 4640, a4641, k.ú. Smíchov

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. záměr prodeje bytového domu č.p. 2130, Ke Klimentce 29, k.ú.
Smíchov, včetně zastavěných a souvisejících pozemků parc. č. 4640
a  parc.č. 4641 právnické osobě složené z oprávněných nájemců
bytů podle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve
vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5”

2. cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.323.570,–Kč

udělení 30% slevy, bez splátek

kupní cena: 3.164.366,–

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P 5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a
realizovat prodej bytového domu č.p. 2130, Ke Klimentce 29, se
zastav. a souvis. pozemky parc.č. 4640 a parc.č. 4641, k.ú.
Smíchov

Termín: 25/02/2002

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě