Záměr prodeje bytového domu č.p.229, Na Zlíchově č.o.29, k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č.532 a 536 dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty…”

21/02/2002

16.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Záměr prodeje bytového domu č.p.229, Na Zlíchově č.o.29,
k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č.532 a 536 dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty…”

Záměr prodeje bytového domu č.p.229, Na  Zlíchově č.o.29,
k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č.532 a 536 z důvodu upřesnění
využití bytových a nebytových prostor

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. R e v o k u j e

usnesení ZMČ Praha 5 ze dne 18.10.2001, č. Z 21/14/2001 takto:

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje bytového domu č.p.229, Na Zlíchově č.o.29,
k.ú.Hlubočepy, s  pozemkem parc.č.532 a 536, dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty…”

2. cenu dle znaleckého posudku ve výši 1.785.370,–Kč s udělením
30% slevy, bez splátek

kupní cena ve výši 1.501.611,–Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – záměr prodeje bytového domu č.p.229, Na Zlíchově č.o.29
k.ú.Hlubočepy, s pozemkem parc.č.532 a 536

Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě