Záměr prodeje bytového domu č.p.221, Hennerova č.o.31, k.ú. Motol, s pozemkem parc.č.322/2l, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty,…”

18/04/2002

47.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Záměr prodeje bytového domu č.p.221, Hennerova č.o.31, k.ú. Motol,
s pozemkem parc.č.322/2l, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty,…”

Záměr prodeje bytového domu č.p.221, Hennerova č.o.31, k.ú. Motol,
s pozemkem parc.č.322/2

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. záměr prodeje bytového č.p.221, Hennerova č.o.31, k.ú. Motol, s
pozemkem parc.č.322/2,dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty…”

2. cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.956.250,-Kč, s udělením
50% slevy, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5 na dobu 3 let, tj. za kupní cenu: 2.253.950,–Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení záměru prodeje bytového domu č.p.221,
Hennerova č.o.31, k.ú. Motol, s pozemkem parc.č.322/2

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě