Záměr prodeje bytového domu č.p.217 Hennerova č.o.19 k.ú.Motol, s pozemkem parc.č.322/6, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byt…”

18/04/2002

48.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Záměr prodeje bytového domu č.p.217 Hennerova č.o.19 k.ú.Motol,
s pozemkem parc.č.322/6, dle “Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byt…”

Záměr prodeje bytového domu č.p.217 Hennerova č.o.19 k.ú. Motol,
s pozemkem parc.č.322/6

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. záměr prodeje bytového č.p.217, Hennerova č.o.19, k.ú. Motol,
s pozemkem parc.č.322/6, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty…”

2. cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.614.660,-Kč, s udělením
50% slevy, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5, na dobu 3 let tj. za kupní cenu: 2.581.285,–Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení záměru prodeje bytového domu č.p.217,
Hennerova č.o.19, k.ú. Motol, s pozemkem parc.č.322/6

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě