Záměr prodeje bytového 2-bloku domů č.p.218,219, Hennerova č.o.21,23, k.ú.Motol, s pozemky parc.č.322/5,322/4, dle “Zasad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty…”

18/04/2002

45.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Záměr prodeje bytového 2-bloku domů č.p.218,219, Hennerova
č.o.21,23, k.ú.Motol, s pozemky parc.č.322/5,322/4, dle “Zasad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty…”

Záměr prodeje bytového 2-bloku domů č.p.218,219, Hennerova
č.o.21,23, k.ú. Motol, s pozemky parc.č.322/5,322/4

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1.  záměr prodeje bytového 2-bloku domů č.p.218,219, Hennerova
č.o.21,23,k.ú. Motol, s pozemky parc.č.322/5,322/4, dle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty…”

2. cenu dle znaleckého posudku ve výši 8.431.480,-Kč s udělením
50% slevy, bez splátek a s věcným břemenem předkupního práva pro
MČ Praha 5, na dobu 3 let tj. za kupní cenu: 4.741.210,–Kč

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení záměru prodeje bytového 2-bloku domů
č.p.218,219, Hennerova č.o.21,23, k.ú. Motol, s pozemky
parc.č.322/5,322/4

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě