Záměr odprodeje id. 3/4 domu čp. 623 s id. stav. poz. č. 838, Plaská 5, k. ú. Malá Strana – Z 11/1

30/01/1996

4) Záměr odprodeje id. 3/4 domu čp. 623 s id. stav. poz. č. 838, Plaská 5, k. ú. Malá Strana - Z 11/1
Z 11/4/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s odprodejem id. 3/4 domu čp. 623 bez odprodeje id. 3/4 pozemku č. 838 Plaská 5, k. ú. Malá Strana, P 5 ing. p. Hornekovi, Musílkova 68, P 5 za cenu dle znaleckého posudku tj. za 1.229.752,50 Kč se zřízením věcného břemene předkupního práva pro MČ P 5 na dobu 10-ti let. Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě