Záměr odprodeje části pozemku č.parc. 1345/1, k.ú. Hlubočepy p. P. Konopáskovi – Z 9/16

02/11/1995

13) Záměr odprodeje části pozemku č.parc. 1345/1, k.ú. Hlubočepy p. P. Konopáskovi - Z 9/16
Z 9/13/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s prodejem části pozemku č.parc. 1345/1 o výměře 25 m2 za cenu Kč 800,-/m2 p. P. Konopáskovi II. u k l á d á Dr. M. Škaloudovi, zást. starosty oznámit záměr MHMP a prodej realizovat. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě