Zakoupení horského jízdního kola s vybavením pro Městskou policii Prahy 5 – okrsek Barrandov

21/09/2000

6.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Zakoupení horského jízdního kola s vybavením pro Městskou policii Prahy 5 - okrsek Barrandov
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s c h v a l u j e zakoupení horského jízdního kola s vybavením pro okrskáře Městské policie Prahy 5, okrsek Barrandov, Prokopské a Dalejské údolí v hodnotě do 12.000,- Kč
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty předat zakoupené horské jízdní kolo s výbavou zástupcům Městské policie Prahy 5 Termín: 26/09/2000
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě