Zákon č. 131/2000 Sb o hl. m. Praze, § 4 odstavec 1

23/11/2000

2. Předkladatel: RNDr. M. Škaloud, starosta Zákon č. 131/2000 Sb o hl. m. Praze, § 4 odstavec 1
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. b e r e n a v ě d o m í změnu v názvu orgánů městské části dle § 4 ods. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze takto:
Zastupitelstvo městské části Praha 5 Rada městské části Praha 5 Starosta městské části Praha 5 Úřad městské části Praha 5
II. s c h v a l u j e zřízení poradního orgánu Zastupitelstva městské části Praha 5 ( dle § 77, § 78, § 87 ods. 2, § 100 )
Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 5 Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 5
Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě