Základní škola Kořenského – ples k 125. výročí školy

Školní ples se stal na Základní škole Kořenského již dobrou tradicí. Letos byl termín posunut o něco blíže k jarnímu dni a nově hrála kapela „Jefferson“ s oblíbeným zástupcem ředitelky Základní školy Pod Žvahovem Mgr. Janem Horkelem. Ples byl navštíven rodiči a přáteli školy, byl předveden společný tanec, konala se volba krále a královny plesu a středem zájmu byla i tombola složená z darů. Ředitelka školy Mgr. Bc. Libuše Daňhelková poděkovala účastníkům volby královny a krále za jejich odvahu a otevřenost s tím, že některé soutěžní projevy byly více než dojemné. Poděkovala všem, kteří se na přípravě a realizaci plesu účastnili, ať už šlo o pedagogy, zaměstnance školy nebo žáky.

Základní škola Kořenského – ples k 125. výročí školy

Školní ples se stal na Základní škole Kořenského již dobrou tradicí. Letos byl termín posunut o něco blíže k jarnímu dni a nově hrála kapela „Jefferson“ s oblíbeným zástupcem ředitelky Základní školy Pod Žvahovem Mgr. Janem Horkelem. Ples byl navštíven rodiči a přáteli školy, byl předveden společný tanec, konala se volba krále a královny plesu a středem zájmu byla i tombola složená z darů. Ředitelka školy Mgr. Bc. Libuše Daňhelková poděkovala účastníkům volby královny a krále za jejich odvahu a otevřenost s tím, že některé soutěžní projevy byly více než dojemné. Poděkovala všem, kteří se na přípravě a realizaci plesu účastnili, ať už šlo o pedagogy, zaměstnance školy nebo žáky.