Zákaz provádění domácích porážek prasat spojených s ukázkou výroby na veřejných prostranstvích

Tradiční zabijačka jakožto společenská akce spojená s účastí lidí ze širokého okolí je zřejmě definitivně věcí minulosti. Důvodem jsou přísné hygienické regule z Evropské unie. Podle nového veterinárního zákona může prase zabít jeho chovatel doma a maso tam taktéž musí spotřebovat. Za překročení veterinárního zákona pořadatelé zaplatí statisícové pokuty.

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále jen MěVS v Praze SVS) zaznamenává případy, kdy za zcela nevyhovujících hygienických podmínek probíhá ukázka výroby zabijačkových specialit spojená s jejich ochutnávkou a prodejem.

Takto vyrobené produkty v nevyhovujících podmínkách mohou být zdrojem alimentárních onemocnění způsobených mikroorganizmy jako salmonela, stafylokokus, apod. a nelze ani vyloučit riziko přenosu dalších onemocnění jako např. hepatitidy typu C. Zároveň může vznikat riziko kontaminace životního prostředí těmito zárodky po provedení neodborné sanitace, pokud je tato vůbec provedena, neodbornou likvidací odpadu živočišného původu, kontaminovanými obaly atd.

Aby se předcházelo výše uvedeným jevům, dovolíme si Vás informovat o podmínkách, za kterých je možné zmíněné akce organizovat

Jak již bylo uvedeno, porážka prasete, resp. jiného zvířete za účelem výroby masných výrobků na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy není povolena. V případě, že organizátor ukázky výroby zabijačkových specialit požádá MěVS v Praze SVS o povolení provedení této akce, budou mu vydány veterinární podmínky pro její uskutečnění. V žádném případě však nebude povolen prodej na místě vyrobených produktů. Tyto musí být po ukončení akce neškodně zlikvidovány jako vedlejší produkty živočišného původu třetí kategorie.

Pro úplnost uvádíme, že prodej masných výrobků včetně zabijačkových v prostoru tržnic a tržišť v rámci dělby kompetencí dle § 16 zákona o potravinách na území hl. m. Prahy spadá do kompetence MěVS v Praze SVS. Mimo tyto prostory provádí dozor nad těmito komoditami SZPI. Pokud jsou akce organizované restauračními zařízeními (prodej před hotelem apod.), kontrolu provádějí orgány hygienické služby.