Zákaz prodeje míchaných nápojů obsahujících lihoviny ve stáncích s občerstvením

Odbor občanskosprávní a živnostenský si dovoluje upozornit prodejce i širokou veřejnost, že bude přísněji kontrolovat dodržování zákazu prodeje lihovin v míchaných nápojích mimo kolaudované provozovny, který vyplývá ze zákazu prodeje na území hl.m. Prahy a z ustanovaní § 132 písm. f) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb.

Oba zmíněné zákony si můžete v konsolidovaném znění stáhnout v příloze zde:
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-353
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-217

Prodej grogu a podobných nápojů, které obsahují lihoviny, byl doposud tolerován – a to i ze strany hlavních garantů za aplikaci zákona o spotřebních daních.  Důvodem byly námitky prodejců, že jde o míchané nápoje, které nelze pokládat za alkoholické nápoje obsahující jako celek nejméně 15% objemových etanolu, tedy originální nápoje.

“Hlavním důvodem zákazu je možnost, že je tato tolerance zneužívána. Když jsou lihoviny ve stánku k dispozici, nelze vyloučit, že mohou být prodávány v nedostatečně ředěném či dokonce neředěném stavu, pokud o to projeví zákazník zájem,” uvedl JUDr. Jan Dufek, vedoucí Odboru občanskosprávního a živnostenského.

Z výše uvedených důvodů tedy končí benevolentní přístup k prodeji všech nápojů, které lze označit za lihoviny bez ohledu na jejich případnou další úpravu ředěním v jakémkoliv poměru (ředěné lihoviny).