Zájezd do Vídně – Z 11/20

30/01/1996

22) Zájezd do Vídně - Z 11/20
Z 11/22/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s navázáním kontaktu se zastupitelstvem města Vídně II. u k l á d á Obvodní radě v Praze 5 zabezpečit příslušné kroky. Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě