Záhony pro školky

01/06/2017

Mateřská škola Kurandové

 

Mateřská škola Kurandové se v letošním roce zapojila do projektu Záhony pro školky.

Kromě založení záhonů a péči o ně je součástí projektu didaktický program ve formě workshopů pro děti a semináře pro pedagogy. Cenný průvodcem činnostmi dětí na záhoncích je sešit malého zahradníka, které je provází všemi záhonkovými událostmi po celý rok a zůstanou každému jako zápisník i později.

 

Projekt děti obohatí o nové užitečné zkušenosti a zážitky. Děti se zajímavou hravou formou učí poznávat koloběh přírody, znát, co se děje v půdě a jak souvisí péče o půdu a záhonky s pěstováním a sklizní zeleniny, bylinek i květin.

 

Na naší školní zahradě se ve dnech 29.03.2017 a 30.03.2017 uskutečnil workshop pro děti i rodiče. Ten byl spojen se založením zahradních záhonů a děti si vytvořily i svá žížaliště na pozorování.

Na záhonky jsme si zasadili narcisy a zaseli první semínka. Pozorujeme, jak nám již klíčí, a učíme se o rostliny starat. Pravidelně plejeme, zaléváme. Máme v plánu i zasazení dalších sazenic, které jsme si předpěstovali ve třídě. Doufáme, že první úroda se nám vydaří a my si brzy pochutnáme na vypěstované zelenině.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě