Zahájena realizace projektu “Vytvoření nové učebny dílen” FZŠ Barrandov II

Projekt s názvem “Vytvořen nové učebny dílen“ FZŠ V Remízku, Barrandov, č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001100 realizuje městská část za spolufinancování Evropské unie.

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků Fakultní základní školy a mateřské školy Barrandov II v oblasti polytechnické výchovy. Cílem projektu je vytvořit 1 novou odbornou učebnu dílen pro polytechnickou výuku včetně vybavení nábytkem a nezbytným pomůckami. Učebna bude vytvořena rekonstrukcí stávající učebny keramiky a grafiky.OP PPR