Žádost ZHMP o svěření poz. parc. v k.ú. Motol, Košíře, Smíchov

22/02/2001

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemkových parcel v k.
ú. Motol, Košíře, Smíchov

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. ž á d á
Zastupitelstvo hlavního města Prahy o svěření pozemků: část parc. č.
416/1, 416/3, část 556, 438 a 474/1 k. ú. Motol, parc. č.  1175/7
k. ú. Košíře, parc. č.  19/2, 1592/1, část 4911/2, 3463, 3109,
3110/3, 3103, 3104, 3106, 3107, 3108, 3110/2 k. ú. Smíchov

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
zabezpečit veškeré administrativní kroky žádosti o  svěření pozemků
parc. č.  416/1,416/3,část 556, 438, 474/1 v k. ú. Motol, parc. č.
1175/7 k. ú. Košíře, parc. č.  19/2, 1592/1, část 4911/2, 3463,
3109, 3110/3, 3103, 3104, 3106, 3107, 3108, 3110/2 k. ú. Smíchov
Termín: 31/03/2001

Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě