Žádost ZHMP o svěření poz. parc. v k.ú. Motol, Košíře, Smíchov – důvodová zpráva

22/02/2001

Na základě předběžného projednání s radním hl. m. Prahy panem Mášou
a  ředitelem odboru správy majetku MHMP předkládám návrh žádosti o
svěření pozemků, které byly vytypovány pro využití k naplnění záměrů
MČ P5.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě