Žádost ZHMP o svěření poz. parc. v k.ú. Jinonice, Smíchov, lokality – Záluské, Přímá a Xaveriova

22/02/2001

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty
Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o  svěření pozemkových
parcel-zahrad souvisejících s  pozemky s právem stavby v  k. ú.
Jinonice, Smíchov – lokality Záluské a Přímá – Xaveriova

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. ž á d á
Zastupitelstvo hlavního města Prahy o svěření pozemků: parc. č. 1755,
1771, 1773, 1777, 1859, 1861, 1868, 1879, 1931, 1933 k. ú. Smíchov a
528/1, 530, 538 k. ú. Jinonice.

II. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
zabezpečit veškeré administrativní kroky žádosti o  svěření pozemků
parc. č.  1755, 1771, 1773, 1777, 1859, 1861, 1868, 1879, 1931, 1933
k. ú. Smíchov a 528/1, 530, 538 k. ú. Jinonice – lokality Záluské,
Přímá-Xaveriova.
Termín: 31/03/2001

Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě