Žádost ZHMP o svěření poz. parc. v k.ú. Jinonice, Smíchov, lokality – Záluské, Přímá a Xaveriova – důvodová zpráva

22/02/2001

Statutem hl. m. Prahy byly svěřeny MČ P5 pozemky s právem stavby –
zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických osob. Vzhledem k tomu,že
součástí některých těchto pozemků s právem stavby jsou i zahrady, na
které se toto ustanovení Statutu nevztahuje, předkládám návrh žádosti
o svěření těchto pozemků.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě