Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o  svěření pozemkových parcel-zahrad souvisejících s  pozemky s právem stavby v  k. ú. Jinonice, Smíchov – lokality Záluské a Přímá – Xaveriova

22/02/2001

14.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemkových parcel-zahrad souvisejících s pozemky s právem stavby v k. ú. Jinonice, Smíchov - lokality Záluské a Přímá - Xaveriova
Statutem hl. m. Prahy byly svěřeny MČ P5 pozemky s právem stavby - zastavěné stavbami ve vlastnictví fyzických osob. Vzhledem k tomu,že součástí některých těchto pozemků s právem stavby jsou i zahrady, na které se toto ustanovení Statutu nevztahuje, předkládám návrh žádosti o svěření těchto pozemků.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. ž á d á Zastupitelstvo hlavního města Prahy o svěření pozemků: parc. č. 1755, 1771, 1773, 1777, 1859, 1861, 1868, 1879, 1931, 1933 k. ú. Smíchov a 528/1, 530, 538 k. ú. Jinonice.
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty zabezpečit veškeré administrativní kroky žádosti o svěření pozemků parc. č. 1755, 1771, 1773, 1777, 1859, 1861, 1868, 1879, 1931, 1933 k. ú. Smíchov a 528/1, 530, 538 k. ú. Jinonice - lokality Záluské, Přímá-Xaveriova. Termín: 31/03/2001
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě