Žádost Zastupitelstvu hl.m.Prahy o svěření pozemkových parcel v k. ú. Hlubočepy, za účelem vybudování sportovního areálu pro školy a občany Barrandova

18/04/2002

10.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Žádost Zastupitelstvu hl.m.Prahy o svěření pozemkových parcel v
k. ú. Hlubočepy, za účelem vybudování sportovního areálu pro
školy a občany Barrandova

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. ž á d á

Zastupitelstvo hl. m. Prahy o  svěření pozemkových parcel č.
1796/2, 1796/14, 1798/3, 1798/109, 1798/111 – část,1798/155,
1798/156, vše v k. ú. Hlubočepy

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty
realizovat veškeré administrativní kroky žádosti o  svěření
pozemkových parcel 1796/2, 1796/14, 1798/3, 1798/109, 1798/111 –
část,1798/155, 1798/156, v k. ú. Hlubočepy, za účelem vybudování
sportovního areálu

Termín: 31/05/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě