Žádost pana M. Janaty o prodej pozemku parc. č. 351/2, k. ú. Jinonice o  výměře 28 m2.

22/02/2001

15.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost pana M. Janaty o prodej pozemku parc. č. 351/2, k. ú. Jinonice o výměře 28 m2.
Pan Miroslav Janata je vlastníkem garáže stojící na pozemku parc. č. 351/2, k. ú. Jinonice ul. Souběžná III
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e prodej pozemku parc. č. 351/2, k. ú. Jinonice o výměře 28 m2 za částku 2.500,-Kč/m2; tj. celkem 70.000,-Kč manželům Miroslavovi a Blance Janatovým
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty Zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 351/2, k. ú. Jinonice Termín: 30/04/2001
Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě