Žádost OÚ MČ Praha 6 o převod pozemku č.parc. 212 v k.ú. Břevnov

02/12/1999

12.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Žádost OÚ MČ Praha 6 o převod pozemku č.parc. 212 v k.ú. Břevnov
OÚ MČ Praha 6 požádalo o převod pozemku č.parc. 212 v k.ú. Břevnov. Pozemek je součástí areálu ZŠ U dělnického cvičiště.
Obvodní zastupitelstvo Prahy 5
I. s o u h l a s í s převodem pozemku č.parc. 212 v k.ú. Břevnov z majetku obce hl.m.Prahy - MČ Praha 5 do majetku obce hl.m.Prahy - MČ Praha 6
II. u k l á d á starostovi podepsat dohodu o převodu pozemku č.parc. 212 v k.ú. Břevnov z majetku obce hl.m.Prahy - MČ Praha 5 na obec hl.m.Praha - MČ Praha 6 Termín: 30/01/2000 Usnesení bylo schváleno 42 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě