Žádost OSB o kompenzaci nákladů na provoz a údržbu výtahu nájemníkům domu Plaská 14/612

31.
Předkladatel: O. Gál, radní
Žádost OSB o kompenzaci nákladů na provoz a údržbu výtahu nájemníkům
domu Plaská 14/612

Obvodní zastupitelstvo Prahy 5

s o u h l a s í
s kompenzací 50-ti % nákladů předepsaným k úhradě nájemníkům domu
Plaská 14/612 z důvodu nevýhodně uzavřené smlouvy se servisní
organizací za období od uzavření této smlouvy od 1.3.1996 do
30.6.2000 v celkové výši 102.278,- Kč.

Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5