Žádost o zpětné čerpání financí z částky zaplacené při odkoupení obecního domu družstvem Mikšovského 974 – Z 11/6

9) Žádost o zpětné čerpání financí z částky zaplacené při odkoupení obecního domu družstvem Mikšovského 974 - Z 11/6
Z 11/9/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s poskytnutím zpětného čerpání ve výši 100.000,- Kč účelově na nutné opravy domu čp. 974 Mikšovského 3, Praha 5 pro Bytové družstvo Mikšovského 974 proti předloženým fakturám. Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.