Žádost o zpětné čerpání financí z částky zaplacené při odkoupení obecního domu družstvem Mikšovského 973 – Z 11/7

10) Žádost o zpětné čerpání financí z částky zaplacené při odkoupení obecního domu družstvem Mikšovského 973 - Z 11/7
Z 11/10/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s poskytnutím zpětného čeprání ve výši 80.000,- Kč účelově na nutné opravy domu čp. 973 Mikšovského 5, Praha 5 pro Bytové družstvo Mikšovského 973 proti předloženým fakturám. Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.