Žádost o vystoupení zástupce obyvatel domů v Zahradníčkově ul. dr. Jantače, zástupce obyvatel domu Na Zatlance 12 p. Coubala a zástupce petičního výboru z Barrandova dr. Blanického.

7) Žádost o vystoupení zástupce obyvatel domů v Zahradníčkově ul. dr. Jantače, zástupce obyvatel domu Na Zatlance 12 p. Coubala a zástupce petičního výboru z Barrandova dr. Blanického.
Z 26/7/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s vystoupením dr. Jantače, p. Coubala a dr. Blanického. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.