Žádost o svěření pozemků z majetku hl.m. Prahy , které jsou nedílnou součástí areálu ZŠ Pod Žvahovem čp.  463 , k.ú. Hlubočepy, a je nutno je majetkově vypořádat.

19/09/2002

64.

Předkladatel: M. Jančík , zást. starosty

Žádost o svěření pozemků z majetku hl.m. Prahy , které jsou nedílnou
součástí areálu ZŠ Pod Žvahovem čp.  463 , k.ú. Hlubočepy, a je nutno
je majetkově vypořádat.

Pozemky níže uvedené jsou nedílnou součástí ZŠ Pod Žvahovem a přešly
z majetku ČR – Správa veřejné zeleně a ČR – Pražských silničních a
vodohospodářských staveb na hl.m. Prahu. Tyto pozemku jsou v současné
době školou užívané k zajištění chodu ZŠ Pod Žvahovem

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. ž á d á

o svěření Zastupitelstvo hl. m. Prahy
– č.parc. 465/5, 465/6, 465/7, vše v k.ú Hlubočepy

– č.parc. 467/2, 467/3, 467/4, 467/5, 467/6, 467/7,
467/10, 467/11, 467/12, 467/13,467/14, 467/15, 467/17,
vše v k.ú. Hlubočepy

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty


předložit žádost o svěření pozemků č.parc. 465/5,6,7, parc.467/2-7 a
č.parc. 467/10-17, vše v k.ú. Hlubočepy, na MHMP.

T:19/10/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě